Listbox Filtreleme

Filter_listbox

Merhaba, ustte gordugunuz gibi listbox’ta filtreleme yapmak icin kullanabileceginiz kod paylasacagim. Bu tarz bir calisma icin kodun disindaki ayarlamalari dosyadan kontrol edebilirsiniz.

Sub ResetFilter()
Dim rngTableCol As Excel.Range
Dim varTableCol As Variant
Dim RowCount As Long
Dim collUnique As Collection
Dim FilteredRows() As String
Dim i As Long
Dim ArrCount As Long
Dim FilterPattern As String
Dim UniqueValuesOnly As Boolean
Dim UniqueConstraint As Boolean
Dim CaseSensitive As Boolean

'the asterisks make it match anywhere within the string
FilterPattern = "*" & Me.txtFilter.Text & "*"
UniqueValuesOnly = Me.chkUnique.Value
CaseSensitive = Me.chkCaseSensitive

'used only if UniqueValuesOnly is true
Set collUnique = New Collection
Set rngTableCol = loActive.ListColumns(1).DataBodyRange
'note that Transpose won't work with > 65536 rows
varTableCol = Application.WorksheetFunction.Transpose(rngTableCol.Value)
RowCount = UBound(varTableCol)
ReDim FilteredRows(1 To 2, 1 To RowCount)
For i = 1 To RowCount
  If UniqueValuesOnly Then
    On Error Resume Next
    'reset for this loop iteration
    UniqueConstraint = False
    'Add fails if key isn't UniqueValuesOnly
    collUnique.Add Item:="test", Key:=CStr(varTableCol(i))
    If Err.Number <> 0 Then
      UniqueConstraint = True
    End If
    On Error GoTo 0
  End If
  'True if UniqueValuesOnly is false or if
  'UniqueValuesOnly is True and this is the
  'first occurrence of the item
  If Not UniqueConstraint Then
    'Like operator is case sensitive,
    'so need to use LCase if not CaseSensitive
    If (Not CaseSensitive And LCase(varTableCol(i)) Like LCase(FilterPattern)) _
      Or (CaseSensitive And varTableCol(i) Like FilterPattern) Then
      'add to array if ListBox item matches filter
      ArrCount = ArrCount + 1
      'there's a hidden ListBox column that stores the record num
      FilteredRows(1, ArrCount) = i
      FilteredRows(2, ArrCount) = varTableCol(i)
    End If
  End If
Next i
If ArrCount > 0 Then
  'delete empty array items
  'a ListBox cannot contain more than 65536 items
  ReDim Preserve FilteredRows(1 To 2, 1 To Application.WorksheetFunction.Max(ArrCount, 65536))
Else
  're-initialize the array
  Erase FilteredRows
End If
If ArrCount > 1 Then
  Me.lstDetail.List = Application.WorksheetFunction.Transpose(FilteredRows)
Else
  Me.lstDetail.Clear
  'have to add separately if just one match
  'or we get two rows, not two columns, in ListBox
  If ArrCount = 1 Then
    Me.lstDetail.AddItem FilteredRows(1, 1)
    Me.lstDetail.List(0, 1) = FilteredRows(2, 1)
  End If
End If
End Sub

Listbox Filtreleme

Yazar: mmustafaaslan

2004 yilindan itibaren ozel bir sirketin finans departmaninda calismaktadir. Kendini excel, visual basic kullaniminda gelistirmis olan yazarimiz; Meslegi geregi SAP konusunda ileri derecede bilgilidir.

“Listbox Filtreleme” için 1 yorum

 1. MERHABA, KOLAY GELSİN.
  Bir sütunda aşağı doğru sıralanmış sayılar varken; başka bir hücrede ben en sondaki sayıya göre işlem yapa bilir miyim. Örneğin aşağı doğru; 12,16,0,28,0,0,… varken 28 e göre yada 0,0,25,0,0,0,65 vaarken 65 e göre… 28 i yada 65 i başka bi hücrede tanımlamayı ya da onları bir başka sayıyla çarptırmayı, yapa bilir miyiz.
  TEŞEKKÜRLER.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


7 + 8 =