Renk Seçme Diyaloğu

' UserForm ve bir adet CommandButton1 ekleyin.
#If VBA7 And Win64 Then
  Private Type CHOOSECOLOR_TYPE
    lStructSize  As LongLong
    hwndOwner   As LongLong
    hInstance   As LongLong
    rgbResult   As LongLong
    lpCustColors  As String
    flags     As LongLong
    lCustData   As LongLong
    lpfnHook    As LongLong
    lpTemplateName As String
  End Type
#Else
  Private Type CHOOSECOLOR_TYPE
    lStructSize  As Long
    hwndOwner   As Long
    hInstance   As Long
    rgbResult   As Long
    lpCustColors  As String
    flags     As Long
    lCustData   As Long
    lpfnHook    As Long
    lpTemplateName As String
  End Type
#End If

#If VBA7 And Win64 Then
  Private Declare PtrSafe Function ChooseColor Lib "comdlg32.dll" Alias "ChooseColorA" (pChoosecolor As CHOOSECOLOR_TYPE) As LongLong
  Private Declare PtrSafe Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As LongLong
#Else
  Private Declare Function ChooseColor Lib "comdlg32.dll" Alias "ChooseColorA" (pChoosecolor As CHOOSECOLOR_TYPE) As Long
  Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
#End If

Private Function ShowColor() As Long
  Dim cc As CHOOSECOLOR_TYPE
  Dim Custcolors(0 To 63) As Byte

  ' Renk diyaloğu ekranın sol üst köşesi yerine form üzerinde çıkması için hWnd
  cc.hwndOwner = FindWindow(vbNullString, Me.Caption)
#If VBA7 And Win64 Then
  cc.lStructSize = CLngLng(Len(cc))
#Else
  cc.lStructSize = Len(cc)
#End If
  cc.lpCustColors = StrConv(CustomColors, vbUnicode)
  cc.flags = 0

  ShowColor = IIf(ChooseColor(cc) <> 0, cc.rgbResult, -1)
End Function

Private Sub CommandButton1_Click()
  Dim NewColor As Long
  
  NewColor = ShowColor
  
  If NewColor <> -1 Then
    Me.BackColor = NewColor
  End If
End Sub

Yazar: mmustafaaslan

2004 yilindan itibaren ozel bir sirketin finans departmaninda calismaktadir. Kendini excel, visual basic kullaniminda gelistirmis olan yazarimiz; Meslegi geregi SAP konusunda ileri derecede bilgilidir.

“Renk Seçme Diyaloğu” için 2 yorum

 1. Merhaba. Ben bunu kullanmayı beceremedim. Kusuruma bakmazsanız bir örnek dosya koymanızı rica edebilirmiyim. İyi günler dilerim.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


2 + 5 =