Aç Diyaloğu

#If VBA7 And Win64 Then
  Private Type OpenFileName
    lStructSize    As LongLong
    hwndOwner     As LongLong
    hInstance     As LongLong
    lpstrFilter    As String
    lpstrCustomFilter As String
    nMaxCustFilter  As LongLong
    nFilterIndex   As LongLong
    lpstrFile     As String
    nMaxFile     As LongLong
    lpstrFileTitle  As String
    nMaxFileTitle   As LongLong
    lpstrInitialDir  As String
    lpstrTitle    As String
    flags       As LongLong
    nFileOffset    As Integer
    nFileExtension  As Integer
    lpstrDefExt    As String
    lCustData     As LongLong
    lpfnHook     As LongLong
    lpTemplateName  As String
  End Type
#Else
  Private Type OpenFileName
    lStructSize    As Long
    hwndOwner     As Long
    hInstance     As Long
    lpstrFilter    As String
    lpstrCustomFilter As String
    nMaxCustFilter  As Long
    nFilterIndex   As Long
    lpstrFile     As String
    nMaxFile     As Long
    lpstrFileTitle  As String
    nMaxFileTitle   As Long
    lpstrInitialDir  As String
    lpstrTitle    As String
    flags       As Long
    nFileOffset    As Integer
    nFileExtension  As Integer
    lpstrDefExt    As String
    lCustData     As Long
    lpfnHook     As Long
    lpTemplateName  As String
  End Type
#End If

#If VBA7 And Win64 Then
  Private Declare PtrSafe Function GetOpenFileName Lib "comdlg32.dll" Alias "GetOpenFileNameA" (pOpenfilename As OpenFileName) As LongLong
#Else
  Private Declare Function GetOpenFileName Lib "comdlg32.dll" Alias "GetOpenFileNameA" (pOpenfilename As OpenFileName) As Long
#End If
  
Public Function OpenFileName() As String
  Dim OFName As OpenFileName
#If VBA7 And Win64 Then
  OFName.lStructSize = CLngLng(Len(OFName))
#Else
  OFName.lStructSize = Len(OFName)
#End If
  'OFName.hwndOwner = Form1.hWnd
  'OFName.hInstance = App.hInstance
  OFName.lpstrFilter = "Excel Dosyaları (*.xls;*.xlsm)" + Chr(0) + "*.xls;*.xlsm" + Chr(0) ' NullChar ile bitecek
  OFName.lpstrFile = Space(254)
  OFName.nMaxFile = 255
  OFName.lpstrFileTitle = Space(254)
  OFName.nMaxFileTitle = 255
  OFName.lpstrInitialDir = CurDir
  OFName.lpstrTitle = "Kaynak Excel dosyasını seçin"
  OFName.flags = 0

  If GetOpenFileName(OFName) Then
    OpenFileName = Trim(OFName.lpstrFile)
  End If
End Function

Yazar: mmustafaaslan

2004 yilindan itibaren ozel bir sirketin finans departmaninda calismaktadir. Kendini excel, visual basic kullaniminda gelistirmis olan yazarimiz; Meslegi geregi SAP konusunda ileri derecede bilgilidir.

“Aç Diyaloğu” için 1 yorum

 1. Merhaba. Ben bunu kullanmayı beceremedim. Kusuruma bakmazsanız bir örnek dosya koymanızı rica edebilirmiyim. İyi günler dilerim.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


4 + 6 =