VBA Baloncuk Grafiği Bubble Chart

Ornek resimde gordugunuz gibi bir grafik yapimi icin kodlar paylasacagiz, kodlarla verilerin alinacagi yerleri saptamak kaydi ile yapilan bu grafigin kodlarini asagidan inceleyebilirsiniz, ayrica dosya ekte olacaktir.

Option Explicit

Sub CallAB()
  
  On Error Resume Next
  ActiveSheet.ChartObjects.Delete
  Err.Clear: On Error GoTo -1: On Error GoTo 0
  ActiveSheet.Shapes.AddChart 'Excel 2007 ve ustu versiyonlar icin...
  AssignBubbleSource ActiveSheet.ChartObjects(1), ActiveSheet.Range("A1:D5")
  
End Sub

Private Sub AssignBubbleSource(chtBblChart As ChartObject, rngChartSource As Range, Optional blnHeader As Boolean = True)
  
  Dim lngRow As Integer
  Dim lngIndex As Byte
  Dim wksSourceSheet As Worksheet
  
  Const NameColumn As Integer = 0   'isim kolon sayisi
  Const FirstColumn As Integer = 1  'X Degerleri
  Const SecondColumn As Integer = 2  'Y Degerleri
  Const ThirdColumn As Integer = 3  'Z Degerleri

  Set wksSourceSheet = rngChartSource.Parent
  With chtBblChart.Chart
    .ChartType = xlBubble3DEffect
  End With
  For lngIndex = 1 To chtBblChart.Chart.SeriesCollection.Count
    chtBblChart.Chart.SeriesCollection(1).Delete
  Next lngIndex
  
  lngIndex = 1
  
  For lngRow = rngChartSource.Row + Abs(blnHeader) To rngChartSource.Row + rngChartSource.Rows.Count - 1
    If wksSourceSheet.Cells(lngRow, rngChartSource.Column) = "" Then
      GoTo AddNextItem
    Else
      With chtBblChart.Chart
      .SeriesCollection.NewSeries
        With .SeriesCollection(lngIndex)
          .XValues = "='" & wksSourceSheet.Name & "'!R" & lngRow & "C" & (rngChartSource.Column + FirstColumn)
          .Values = "='" & wksSourceSheet.Name & "'!R" & lngRow & "C" & (rngChartSource.Column + SecondColumn)
          .BubbleSizes = "='" & wksSourceSheet.Name & "'!R" & lngRow & "C" & (rngChartSource.Column + ThirdColumn)
          .Name = wksSourceSheet.Cells(lngRow, rngChartSource.Column + NameColumn).Value '"='" & strSourceShtName & "'!R" & lngRow & "C" & (rngChartSource.Column + NameColumn)
        End With
      End With
    End If
    lngIndex = lngIndex + 1
AddNextItem:
  Next lngRow
  With chtBblChart.Chart
    .ChartType = xlBubble3DEffect
    .SetElement (msoElementPrimaryCategoryAxisTitleAdjacentToAxis) 'Excel 2007 ve ustu versiyonlar icin...
    .SetElement (msoElementPrimaryValueAxisTitleRotated) 'Excel 2007 ve ustu versiyonlar icin...
    .SetElement (msoElementDataLabelRight) 'Excel 2007 ve ustu versiyonlar icin...
    If blnHeader Then
      .Axes(1, 1).AxisTitle.Text = rngChartSource.Cells(1, rngChartSource.Column + FirstColumn).Value
      .Axes(2, 1).AxisTitle.Text = rngChartSource.Cells(1, rngChartSource.Column + SecondColumn).Value
    End If
  End With
  lngRow = Empty
  lngIndex = Empty
  Set wksSourceSheet = Nothing
  
End Sub

VBA Baloncuk Grafiği Bubble Chart

Yazar: mmustafaaslan

2004 yilindan itibaren ozel bir sirketin finans departmaninda calismaktadir. Kendini excel, visual basic kullaniminda gelistirmis olan yazarimiz; Meslegi geregi SAP konusunda ileri derecede bilgilidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


3 + 5 =