Seçilen Klasörün Alt Klasörlerinde İşlem

Bu çalısmamızda bir klasor secerek bu klasor içerisindeki alt klasor isimlerinin excel üzerine yazılması saglayacağız. ayrıca örneğimiz içerisinde “2011” ve “2012” adları ile iki alt klasör açtıkö bu klasörlerin kontrollerini yaparak bu klasörlerde ayrıca işlem yapma şansı doğuracağız.

Bu tarz çalışmalar bir çok üyemiz için ağır oluyor biliyorum fakat tam olarak ne işe yaradığını dahi bilmeniz, evet böyle bişey için bir örnek uygulama vardı yahut buda yapılabilir diyebilmesinin yararlı olacağını düşünüyorum, örnek dosyayı ve aşağıdaki kodları inceleyiniz.

Sub Listele()

Dim fs, Ana_Klasor_Temp, Alt_Klasor, s, Ana_Klasor
Dim fs1, ydreFolder1, Klasor_Yili, s1, SubFolders
Dim iRow As Long
Dim fd As FileDialog
Dim Ana_Klasor_Adi As String
Dim Klasor_Yolu
Dim boolean2011 As Boolean
Dim boolean2012 As Boolean
Dim baslangic
Dim Ayrac

Ayrac = ""
Set fd = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
baslangic = 1
With fd
    .AllowMultiSelect = True
    If .Show Then
      'Klasorde dongu
      For Each Klasor_Yolu In .SelectedItems
        'secilen klasorun Adi
        Ana_Klasor_Adi = Klasor_Yolu & Ayrac
        Cells(baslangic, 1).Cells = Klasor_Yolu
        baslangic = baslangic + 1
        'Alt Klasor Ayari
        Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
        Set Ana_Klasor_Temp = fs.GetFolder(Ana_Klasor_Adi)
        Set Ana_Klasor = Ana_Klasor_Temp.SubFolders
        'ilk alt klasorun dongusu
        For Each Alt_Klasor In Ana_Klasor
            'Alt klasorler
            Cells(baslangic, 2).Cells = Alt_Klasor.Name
            baslangic = baslangic + 1
            Set ydreFolder1 = fs.GetFolder(Alt_Klasor.Path & Ayrac)
            Set SubFolders = ydreFolder1.SubFolders
            'yil yazan klasorlerin dongusu
            For Each Klasor_Yili In SubFolders
              Cells(baslangic, 3).Value = Klasor_Yili.Name
              baslangic = baslangic + 1
               If Klasor_Yili.Name = "2011" Then
                boolean2011 = True
              End If
              If Klasor_Yili.Name = "2012" Then
                 boolean2012 = True
              End If
            Next
          Next
      Next
    End If
End With

End Sub

Seçilen Klasörün Alt Klasörlerinde İşlem

Yazar: mmustafaaslan

2004 yilindan itibaren ozel bir sirketin finans departmaninda calismaktadir. Kendini excel, visual basic kullaniminda gelistirmis olan yazarimiz; Meslegi geregi SAP konusunda ileri derecede bilgilidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


8 + 6 =