Metin Ozellikleri

Daha once metni donusturmek icin ornekler yapmistik. Hatirladigim uppercase, lowercase ve propercase yapmakla ilgili orneklerimiz olmustu. Bunlari oncelikle tekrarlayarak ne sekillerde kullanabiliriz diye bakalim. Oncelikle Uppercase;

Dim x As Range
For Each x In Selection
x.Value = UCase(Replace(Replace((x.Value), "ý", "I"), "i", "I"))
Next

Lowercase;

Dim X As Range
For Each x In Selection
x.Value = LCase(Replace(Replace((x.Value), "I", "i"), "Ý", "i"))
Next

Propercase;

Dim x As Range
For Each x In Selection
x.Value = Replace(Replace(StrConv(x.Value, vbProperCase), "I", "ý"), "I", "i")
Next

Gordugunuz gibi herbiri icin ayni yontemi kullanarak sonuca ulastik farkli bir yontem olarak karakter numaralarini da kullanabilirsiniz.

Sub UPPERCASE()
Dim karakterlerim As Long
With Selection
  For karakterlerim = 97 To 122
   .Replace Chr(karakterlerim), UCase(Chr(karakterlerim))
  Next karakterlerim
End With
End Sub

Diğer tüm durumlar için, aşağıdaki tabloya göre kullanimlarinizi yapabilirsiniz StrConv Fonksiyonu kullanabilirsiniz;

 • vbUpperCase = karakterleri büyük harfe dönüştürür.
 • vbLowerCase = karakterleri kucuk harfe dönüştürür.
 • vbProperCase = Kelimelerin ilk harfini buyuk harfe digerlerini kucuk harfe donusturur.
 • vbWide = geniş (çift bayt) karakterlere Dizedeki dar (tek bayt) karakterlere dönüştürür.
 • vbNarrow = dar (tek bayt) karakter dizesi geniş (çift bayt) karakterlere dönüştürür.
 • vbKatakana = Katakana karakter dizesi Hiragana karakterlere dönüştürür.
 • vbHiragana = Hiragana karakter dizesi Katakana karakterlere dönüştürür.
 • vbUnicode = sistemin varsayılan kod sayfasını kullanarak Unicode dize dönüştürür.(Macintosh üzerinde kullanılamaz.)
 • vbFromUnicode = Unicode’dan sistemin varsayılan kod sayfasına dizesine dönüştürür.(Macintosh üzerinde kullanılamaz.)

Yazar: mmustafaaslan

2004 yilindan itibaren ozel bir sirketin finans departmaninda calismaktadir. Kendini excel, visual basic kullaniminda gelistirmis olan yazarimiz; Meslegi geregi SAP konusunda ileri derecede bilgilidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


1 + 2 =