contact@exceltr.com

ExcelTR - Microsoft Excel Eğitim Sitesi

Görsel Video Microsoft Excel Eğitim Sitesi
26 Nis 2012

Metin Ozellikleri

Daha once metni donusturmek icin ornekler yapmistik. Hatirladigim uppercase, lowercase ve propercase yapmakla ilgili orneklerimiz olmustu. Bunlari oncelikle tekrarlayarak ne sekillerde kullanabiliriz diye bakalim. Oncelikle Uppercase;

Dim x As Range
For Each x In Selection
x.Value = UCase(Replace(Replace((x.Value), "ý", "I"), "i", "I"))
Next

Lowercase;

Dim X As Range
For Each x In Selection
x.Value = LCase(Replace(Replace((x.Value), "I", "i"), "Ý", "i"))
Next

Propercase;

Dim x As Range
For Each x In Selection
x.Value = Replace(Replace(StrConv(x.Value, vbProperCase), "I", "ý"), "I", "i")
Next

Gordugunuz gibi herbiri icin ayni yontemi kullanarak sonuca ulastik farkli bir yontem olarak karakter numaralarini da kullanabilirsiniz.

Sub UPPERCASE()
Dim karakterlerim As Long
With Selection
  For karakterlerim = 97 To 122
   .Replace Chr(karakterlerim), UCase(Chr(karakterlerim))
  Next karakterlerim
End With
End Sub

Diğer tüm durumlar için, aşağıdaki tabloya göre kullanimlarinizi yapabilirsiniz StrConv Fonksiyonu kullanabilirsiniz;

 • vbUpperCase = karakterleri büyük harfe dönüştürür.
 • vbLowerCase = karakterleri kucuk harfe dönüştürür.
 • vbProperCase = Kelimelerin ilk harfini buyuk harfe digerlerini kucuk harfe donusturur.
 • vbWide = geniş (çift bayt) karakterlere Dizedeki dar (tek bayt) karakterlere dönüştürür.
 • vbNarrow = dar (tek bayt) karakter dizesi geniş (çift bayt) karakterlere dönüştürür.
 • vbKatakana = Katakana karakter dizesi Hiragana karakterlere dönüştürür.
 • vbHiragana = Hiragana karakter dizesi Katakana karakterlere dönüştürür.
 • vbUnicode = sistemin varsayılan kod sayfasını kullanarak Unicode dize dönüştürür.(Macintosh üzerinde kullanılamaz.)
 • vbFromUnicode = Unicode’dan sistemin varsayılan kod sayfasına dizesine dönüştürür.(Macintosh üzerinde kullanılamaz.)

Cevap bırakın


4 + 6 =