contact@exceltr.com

ExcelTR - Microsoft Excel Eğitim Sitesi

Görsel Video Microsoft Excel Eğitim Sitesi
25 Mar 2012

BESSELJ Excel Fonksiyonu

muhendislik fonksiyonlari

BESSELJ Excel Fonksiyonu

Bessel fonksiyonu Jn(x)’i verir

Sözdizimi

BESSELJ(x;n)

X     işlevin değerlendirildiği değerdir.

N     Bessel işlevinin sırasıdır. N bir tamsayı değilse, kesirli kısmı atılır.

Uyarılar

  • X sayısal değilse, BESSELJ işlevi #DEĞER! hata değerini döndürür.
  • N sayısal değilse, BESSELJ işlevi #DEĞER! hata değerini döndürür.
  • N < 0 ise, BESSELJ işlevi #SAYI! hata değerini döndürür.
  • X değişkeninin n. sıradaki Bessel işlevi şudur:

 

 

burada:

 

 

Gama işlevidir.

BESSELJ Excel Fonksiyonu

Cevap bırakın


4 + 5 =