contact@exceltr.com

ExcelTR - Microsoft Excel Eğitim Sitesi

Görsel Video Microsoft Excel Eğitim Sitesi
9 Mar 2012

VSEÇMAK Fonksiyonu DMAX

VSEÇMAK Fonksiyonu DMAX Fonksiyonu

Bir listenin veya veritabanının belirttiğiniz koşullarla eşleşen bir sütunundaki en büyük sayıyı verir.

Sözdizimi

=DMAX(A4:E10,”Yas”,A1:A3)

VSEÇMAK(veritabanı;alan;ölçüt)

Veritabanı     listeyi veya veritabanını oluşturan hücre aralığıdır. Bir veritabanı, içindeki ilişkili bilgi satırlarının kayıtlar ve veri sütunlarının da alanlar olduğu bir bağlantılı veriler listesidir. Listenin ilk satırı her sütunun etiketini içerir.

Alan     fonksiyon içinde hangi sütunun kullanıldığını belirtir. Sütun etiketini çift tırnak işaretleri arasına yerleştirilmiş olarak (“Yaş” veya “Verim” gibi) veya tırnak işaretleri kullanmadan sütunun listedeki konumunu gösteren bir sayı olarak (ilk sütun için 1, ikinci sütun için 2, vb.) girin.

Ölçüt     belirttiğiniz koşulları içeren bir hücre aralığıdır. Ölçüt bağımsız değişkenleri için, en az bir sütun etiketi ve sütun etiketinin altında sütun için belirttiğiniz koşulun yer aldığı bir hücresi bulunan her aralığı kullanabilirsiniz.

Database Fonksiyonlari

Cevap bırakın


8 + 5 =