contact@exceltr.com

ExcelTR - Microsoft Excel Eğitim Sitesi

Görsel Video Microsoft Excel Eğitim Sitesi
5 Mar 2012

VSEÇORT Fonksiyonu DAVERAGE

Listede veya veritabanında bulunan bir kayıt alanındaki (sütun), belirttiğiniz koşulları karşılayan değerlerin ortalamasını alır.

Sözdizimi

VSEÇORT(veritabanı;alan;ölçüt)

Veritabanı     listeyi veya veritabanını oluşturan hücre aralığıdır. Bir veritabanı, içindeki ilişkili bilgi satırlarının kayıtlar ve veri sütunlarının alanlar olduğu bir bağlantılı veriler listesidir. Listenin ilk satırı her sütunun etiketini içerir.

Alan     işlev için hangi sütunun kullanıldığını belirtir. “Yaş” veya “Verim” örneğindeki gibi çift tırnak işareti arasına yerleştirilmiş bir metin olarak sütun etiketini girin veya sütunun listedeki konumunu gösteren bir sayı (tırnak işareti arasına almadan) girin: ilk sütun için 1, ikinci sütun için 2, vb.

Ölçüt     belirttiğiniz koşulları içeren bir hücre aralığıdır. Ölçüt bağımsız değişkenleri için, en az bir sütun etiketi ve sütun etiketinin altında sütun koşulunu belirteceğiniz en az bir hücre içerdiği sürece herhangi bir aralığı kullanabilirsiniz.

Cevap bırakın


1 + 1 =