VBA UTF-8 URL Encode

Excelde VBA kullanarak bazi verilerinizi sifelemek yani encode etmek isteyebilirsiniz, bunu yapabileceginiz bir utf-8 sofreleyici bir kod paylasiyoruz.

Public Function uriEncode(ByVal str As String)

  Dim i As Integer
  Dim iAsc As Long
  Dim sAsc As String
  Dim sTemp As String

  Dim objStream As Object
  Dim data() As Byte
  Dim ByteArrayToEncode() As Byte


  Set objStream = CreateObject("ADODB.Stream")
  objStream.Charset = "utf-8"
  objStream.Mode = 3
  objStream.Type = 2
  objStream.Open
  objStream.WriteText str
  objStream.flush
  objStream.Position = 0
  objStream.Type = 1
  objStream.Read 3
  data = objStream.Read()
  objStream.Close
  ByteArrayToEncode = data

  str = ""

  For i = 0 To UBound(ByteArrayToEncode)
    iAsc = ByteArrayToEncode(i)
    Select Case iAsc
      Case 32  'space
        sTemp = "+"
      Case 48 To 57, 65 To 90, 97 To 122
        sTemp = Chr(ByteArrayToEncode(i))
      Case Else
        ' Debug.Print iAsc
        sTemp = "%" & Hex(iAsc)
    End Select
    str = str & sTemp
  Next

  uriEncode = str

End Function

 

Yazar: mmustafaaslan

2004 yilindan itibaren ozel bir sirketin finans departmaninda calismaktadir. Kendini excel, visual basic kullaniminda gelistirmis olan yazarimiz; Meslegi geregi SAP konusunda ileri derecede bilgilidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


7 + 4 =