contact@exceltr.com

ExcelTR - Microsoft Excel Eğitim Sitesi

Görsel Video Microsoft Excel Eğitim Sitesi
21 Şub 2012

Para Ceviri Sayiyi Yaziya Cevirme Uygulamasi


Ornek resimde gibi rakamlari yahut tutarlari yaziyla yazabilmeniz icin bir uygulama ornegi paylasiyorum, cok fazla detayina ve anlatimina gecmicem cunku bu konuda istekleriniz olabilecegini dusunuyorum, bunlari yaparken bir taraftanda anlatmis olurum saniryorum..

Kodlarimiz;

Function yaziyla(sayi)

On Error Resume Next

Dim deg(3), s(3), deger(2)

a = Array("", "bir", "iki", "üç", "dört", "bes", "alti", "yedi", "sekiz", "dokuz")

b = Array("", "on", "yirmi", "otuz", "kirk", "elli", "altmis", "yetmis", "seksen", "doksan")

c = Array("", "", "bin", "milyon", "milyar", "trilyon")

deger(1) = Int(sayi)

deger(2) = Round(sayi - deger(1), 2) * 100

If sayi = 0 Then son = "sifir"

For g = 1 To 2

yazi = deger(g)

For d = 1 To Len(yazi) Step 3

e = e + 1

deg(1) = Mid(yazi, Len(yazi) - d - 1, 1)

deg(2) = Mid(yazi, Len(yazi) - d, 1)

deg(3) = Mid(yazi, Len(yazi) - d + 1, 1)

If deg(1) <> 0 Then s(1) = Replace(a(deg(1)) & "yüz", "biryüz", "yüz")

s(2) = b(deg(2))

s(3) = a(deg(3)) & c(e)

If deg(1) + deg(2) + deg(3) = 0 Then s(3) = ""

son = s(1) & s(2) & s(3) & son

If Left(son, 6) = "birbin" Then son = Replace(son, "birbin", "bin")

For f = 1 To 3

deg(f) = ""

s(f) = ""

Next: Next

If g = 1 And deger(1) <> 0 Then TL = StrConv(son, vbProperCase) & " TL"

If g = 2 And deger(2) <> 0 Then Kr = " " & StrConv(son, vbProperCase) & " Kr"

son = ""

e = 0

Next

yaziyla = TL & Kr

End Function

Bir alternatif fonksiyon daha;

Option Explicit

Function SpellNumber(ByVal MyNumber, _
         Optional pbNum As Boolean = True, _
         Optional ptCur As String = "Pound", _
         Optional ptDec As String = "Pence", _
         Optional ptPlu As String = "")

Dim Curr, Decm, Temp
Dim DecimalPlace, Count
Dim vtPHolder As String

  ReDim Place(9) As String
  Place(2) = "Thousand"
  Place(3) = "Million"
  Place(4) = "Billion"
  Place(5) = "Trillion"

  '' String representation of amount
  MyNumber = Trim(Str(MyNumber))
 
  '' Position of decimal place 0 if none
  DecimalPlace = InStr(MyNumber, ".")
  '' Convert decimal part, and set MyNumber to currency amount
  If DecimalPlace > 0 Then
    vtPHolder = Left(Mid(MyNumber, DecimalPlace + 1) & "00", 2)
    If pbNum = True Then
      Decm = GetTens(vtPHolder)
    Else
      Decm = vtPHolder
    End If
    MyNumber = Trim(Left(MyNumber, DecimalPlace - 1))
  End If
 
  Count = 1
  Do While MyNumber <> ""
    Temp = GetHundreds(Right(MyNumber, 3))
    If Temp <> "" Then Curr = Temp & Place(Count) & Curr
     If Len(MyNumber) > 3 Then
       MyNumber = Left(MyNumber, Len(MyNumber) - 3)
    Else
      MyNumber = ""
    End If
    Count = Count + 1
  Loop
 
  Select Case Curr
    Case ""
      Curr = " No " & ptCur & "s"
    Case "One"
      Curr = " One " & ptCur
    Case Else
      Curr = Curr & " " & ptCur & "s"
  End Select
 
  Select Case Decm
    Case ""
      'Decm = " No " & ptDec & ptPlu
    Case "One", "01"
      Decm = " and " & Decm & " " & ptDec
    Case Else
      Decm = " and " & Decm & " " & ptDec & ptPlu
  End Select
 
  SpellNumber = Curr & Decm
End Function
 
'*******************************************
' Converts a number from 100-999 into text *
'*******************************************
Function GetHundreds(ByVal MyNumber)
  Dim Result As String
 
  If Val(MyNumber) = 0 Then Exit Function
  MyNumber = Right("000" & MyNumber, 3)
 
  'Convert the hundreds place
  If Mid(MyNumber, 1, 1) <> "0" Then
    Result = GetDigit(Mid(MyNumber, 1, 1)) & "Hundred"
  End If
 
  'Convert the tens and ones place
  If Mid(MyNumber, 2, 1) <> "0" Then
    Result = Result & GetTens(Mid(MyNumber, 2))
  Else
    Result = Result & GetDigit(Mid(MyNumber, 3))
  End If
 
  GetHundreds = Result
End Function
 
'*********************************************
' Converts a number from 10 to 99 into text. *
'*********************************************
Function GetTens(TensText)
  Dim Result As String

  Result = ""                     'null out the temporary function value
  If Val(Left(TensText, 1)) = 1 Then         'If value between 10-19
    Select Case Val(TensText)
      Case 10: Result = "Ten"
      Case 11: Result = "Eleven"
      Case 12: Result = "Twelve"
      Case 13: Result = "Thirteen"
      Case 14: Result = "Fourteen"
      Case 15: Result = "Fifteen"
      Case 16: Result = "Sixteen"
      Case 17: Result = "Seventeen"
      Case 18: Result = "Eighteen"
      Case 19: Result = "Nineteen"
      Case Else
    End Select
   Else                       'If value between 20-99
    Select Case Val(Left(TensText, 1))
      Case 2: Result = "Twenty"
      Case 3: Result = "Thirty"
      Case 4: Result = "Forty"
      Case 5: Result = "Fifty"
      Case 6: Result = "Sixty"
      Case 7: Result = "Seventy"
      Case 8: Result = "Eighty"
      Case 9: Result = "Ninety"
      Case Else
    End Select
     Result = Result & GetDigit(Right(TensText, 1)) 'Retrieve ones place
   End If
   GetTens = Result
End Function
 
'*******************************************
' Converts a number from 1 to 9 into text. *
'*******************************************
Function GetDigit(Digit)
  Select Case Val(Digit)
    Case 1: GetDigit = "One"
    Case 2: GetDigit = "Two"
    Case 3: GetDigit = "Three"
    Case 4: GetDigit = "Four"
    Case 5: GetDigit = "Five"
    Case 6: GetDigit = "Six"
    Case 7: GetDigit = "Seven"
    Case 8: GetDigit = "Eight"
    Case 9: GetDigit = "Nine"
    Case Else: GetDigit = ""
  End Select
End Function

Ornek dosyayi inceleyiniz..

Rakami Yaziya

16 % yanıt

 1. aqif

  selamun aleykum
  arkadaşlar acemi soru için kusura bakmayın, ekli dosya nasıl kullanılır? Office 2007 kullanıram. yani .rar formatdan çıkardığımda 3 klasör ve bi de dosya geliyor. bunu nasıl kullanıcam? lütfen yardım edermisiniz…
  teşekkürler…

 2. aqif

  Merhaba Mustafa bey
  o zaman şöyle deyim, bir dosya indiriyorum, peki onu excelde nasıl açabilirim. import veya eklentidenmi acaba? üzerine 2 kez tıklayınca arşiv dosyası gibi içine girip deyişik klasörler gösteriyor.

  1. GokhanBesnili

   Akif bey

   Merhaba, bende söz konusu dosyayı sıkışturılmış dosya olarak indiriliyor. Siz xlsm dosyasına nasıl dönüştürdünüz. Bu bir virüs olabilir mi. Çünkü dosyayı aç dediğimde doğrudan winzip kur ekranı geliyor ve 29.usd ödeme istiyor. Tşk

 3. GokhanBesnili

  Mustafa bey

  Merhaba, söz konusu fonksiyon YAZIYLA mıdır.? Benim bilgisayarımdaki excel de bu fonskiyon yok. Söz konusu fonksiyonu yeni mi yaratıyor olmamız lazım.

  Tşk

  1. GokhanBesnili

   Mustafa bey

   Ben sorunumu çözdüm, teşk.ler. Visual basic yoluyla fonksiyon yarattım. Ancak tabiki sizin yazdığınız formulleri aynen kopyalarak yazdım. 🙂 Çok tşkler

Cevap bırakın


7 + 4 =