Excel ile Ip Adres Bulma

Ip adresi bulmak icin kullanabileceginiz kodlar ve ekran goruntusu asagidaki gibidir;

Sub IP_address()
  If Err.Number <> 0 Then
     MsgBox "WMI yüklenmemis! Programdan çikilacak...", vbExclamation, _
     "Windows Management Instrumentation"
     Exit Sub
     On Error GoTo 0
  End If
  strComputer = "."
  Set objWMI = GetObject("winmgmts:" _
    & "{impersonationLevel=impersonate}!\" & strComputer & "rootcimv2")

  Set collIP = objWMI.ExecQuery _
    ("Select * from Win32_NetworkAdapterConfiguration Where IPEnabled=TRUE")

  For Each RetVal In collIP
    MsgBox "IP adresi :" & RetVal.IPAddress(0), vbInformation, _
        "IP Adresi"
  Next
End Sub

Yazar: mmustafaaslan

2004 yilindan itibaren ozel bir sirketin finans departmaninda calismaktadir. Kendini excel, visual basic kullaniminda gelistirmis olan yazarimiz; Meslegi geregi SAP konusunda ileri derecede bilgilidir.

“Excel ile Ip Adres Bulma” için 1 yorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


6 + 6 =