Ekran Karti Bilgileri

Ekran kartinizin uretici, cozunurluk, renk kalitesi, video modu, islemci gibi bilgilerine ulasabilmenizi saglayabilecek kodlar ve ekran goruntusu asagidaki gibidir;

ekran_karti_bilgileri

Sub InfoVideoController()
Dim MyOBJ As Object
Dim MyVideoController As Variant
Dim MyMsg As String
On Error Resume Next
Set MyOBJ = GetObject("WinMgmts:").instancesOf _
("Win32_VideoController")
If Err.Number <> 0 Then
MsgBox "WMI yüklenmemis! Programdan çikilacak...", vbExclamation, _
"Windows Management Instrumentation"
Exit Sub
On Error GoTo 0
End If
For Each MyVideoController In MyOBJ
MyMsg = MyMsg & "Ekran Karti bilgileri :" & vbCrLf
MyMsg = MyMsg & String(50, "-") & vbCrLf
MyMsg = MyMsg & "Üretici Firma : " & MyVideoController.AdapterCompatibility & _
" (" & MyVideoController.Caption & ")" & vbCrLf
MyMsg = MyMsg & "Yatay çözünürlük : " & MyVideoController.CurrentHorizontalResolution & vbCrLf
MyMsg = MyMsg & "Dikey çözünürlük : " & MyVideoController.CurrentVerticalResolution & vbCrLf
MyMsg = MyMsg & "Renk kalitesi : " & MyVideoController.CurrentBitsPerPixel & " bps" & vbCrLf
MyMsg = MyMsg & "Video Modu : " & MyVideoController.VideoModeDescription & vbCrLf
MyMsg = MyMsg & "Islemci : " & MyVideoController.VideoProcessor & vbCrLf
Next
MsgBox MyMsg, vbInformation, "Ekran Karti Bilgileri"
End Sub

Yazar: mmustafaaslan

2004 yilindan itibaren ozel bir sirketin finans departmaninda calismaktadir. Kendini excel, visual basic kullaniminda gelistirmis olan yazarimiz; Meslegi geregi SAP konusunda ileri derecede bilgilidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


6 + 7 =