Commentlerin Ismini Degistirme

 

Yukaridaki resimde gordugunuz gibi bir commentimiz var ve comment ismimiz MUSTAFA ASLAN olarak gorunuyor ve bunu degistirmek icin yaptigimiz bir uygulama var. Ornegimizde Muhammet Mustafa ASLAN olarak degistirmek istiyoruz.. 

Resimdeki gibi bir pencereden yeni ismi seciyoriz ve replace etmeseini sagliyoruz.. 

 

 

Kullanici Adini degistirmek istersek burada evet`i secmemiz yeterli olacak..
Yukarida gordugunuz gibi gerekli degistirme islemi yapilmis olarak veriliyor..

Sub Comment_Adini_Degistir()

Dim Calisma_Sayfasi As Worksheet

Dim yrm As Comment

Dim yrm2 As Comment

Dim Eski_Metin As String

Dim Yeni_Metin As String

Dim Kullanici As String

Dim Yrm_Metni As String

Dim Mesaj_Metni As String

Dim Break As Long

Dim vKullanici As Boolean

On Error GoTo errHandler

Kullanici = Application.UserName

Eski_Metin = InputBox("Eski Metin", "Degisecek Ismi Giriniz", Kullanici)

If Len(Eski_Metin) = 0 Then

Mesaj_Metni = "Comment Ismi Degistirilemedi" _

& vbCrLf _

& "Eski isim en az bir karakter olmali"

GoTo exitHandler

End If

Yeni_Metin = InputBox("Yeni isim (Minumum Bir Karakter)", "Yeni Ismi Giriniz", Kullanici)

If Len(Yeni_Metin) = 0 Then

Mesaj_Metni = "Comment Ismi Degistirilemedi" _

& vbCrLf _

& "Yeni isim en az bir karakter olmali"

GoTo exitHandler

End If

Application.UserName = Yeni_Metin

Mesaj_Metni = "Comment Ismi Degistirilemedi"

For Each Calisma_Sayfasi In ActiveWorkbook.Worksheets

For Each yrm In Calisma_Sayfasi.Comments

Yrm_Metni = Replace(yrm.Text, Eski_Metin, Yeni_Metin)

yrm.Delete

Set yrm2 = yrm.Parent.AddComment

yrm2.Text Text:=Yrm_Metni

Break = InStr(1, yrm2.Text, Chr(10))

If Break > 0 Then

With yrm2.Shape.TextFrame

.Characters.Font.Bold = False

.Characters(1, Break - 1).Font.Bold = True

End With

End If

Next yrm

Next Calisma_Sayfasi

vKullanici = MsgBox("Yeni Ad Kullanici Adi olarak Saklansin mi?", vbYesNo + vbQuestion, "Excel Kullanici Ismi")

If vKullanici <> vbYes Then

Application.UserName = Kullanici

End If

Mesaj_Metni = "Tamamlandi!"

exitHandler:

MsgBox Mesaj_Metni

Exit Sub

errHandler:

Resume exitHandler

End Sub

bu konu comment – Yorum haftasi etkinligi dolayisiyla acilmistir..

Comment Ismini Degistir

Yazar: mmustafaaslan

2004 yilindan itibaren ozel bir sirketin finans departmaninda calismaktadir. Kendini excel, visual basic kullaniminda gelistirmis olan yazarimiz; Meslegi geregi SAP konusunda ileri derecede bilgilidir.

“Commentlerin Ismini Degistirme” için 1 yorum

  1. Bu konu sanirim commetlerle ilgili konularimizin ve comment haftamizin bitmesine iki gun kala son konusuydu, hic beklemedigim sekilde gelen fikirleriniz ve sorgulamalarizla sadece comment haftasi boyunca 23 konu acmisiz, guzel fikirleriniz icin tesekkur ederim. Ayrica itiraf etmem gerekir ki cok yaratici uyelerimiz varmis..

    Commentlerle ilgili farkli fikirleriniz olursa lutfen yine bana ulastiriniz, oyleki comment haftasindan sonrada her konuda oldugunu gibi commentlerle ilgili paylasimda yapabiliriz, sadece comment haftasinda yapilmsitir beyanimiz olmayacaktir..

    bu yorum comment - Yorum haftasi etkinligi dolayisiyla Yapilmistir :)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


3 + 2 =