Aralık Ve Hücre Seçme İşlemleri

1: Etkin Çalışma Sayfasındaki Bir Hücreyi Seçme

 

VBA Kodlari

ActiveSheet.Cells(1, 2).Select

ActiveSheet.Range("B1").Select

2: Aynı Çalışma Kitabında Başka Bir Çalışma Sayfasındaki Hücreyi Seçme

VBA Kodlari

Application.Goto ActiveWorkbook.Sheets("Sayfa2").Cells(6, 5)

Application.Goto (ActiveWorkbook.Sheets("Sayfa2").Range("E6"))

Sheets("Sayfa2").Activate
ActiveSheet.Cells(6, 5).Select

3: Farklı Bir Çalışma Kitabındaki Çalışma Sayfasında Yer Alan Hücreyi Seçme

VBA Kodlari

Application.Goto Workbooks("KİTAP2.XLS").Sheets("Sayfa1").Cells(7, 6)

Application.Goto Workbooks("KİTAP2.XLS").Sheets("Sayfa1").Range("F7")

Workbooks("KİTAP2.XLS").Sheets("Sayfa1").Activate
ActiveSheet.Cells(7, 6).Select

4: Etkin Çalışma Sayfasında Bir Hücre Aralığını Seçme

VBA Kodlari

ActiveSheet.Range(Cells(2, 3), Cells(10, 4)).Select

ActiveSheet.Range("C2:D10").Select

ActiveSheet.Range("C2", "D10").Select

5: Aynı Çalışma Kitabında Başka Bir Çalışma Sayfasındaki Hücre Aralığını Seçme

Aynı çalışma kitabında yer alan başka bir çalışma sayfasındaki D3:E11 aralığını seçmek için aşağıdaki örneklerden birini kullanabilirsiniz:

VBA Kodlari

Application.Goto ActiveWorkbook.Sheets("Sayfa3").Range("D3:E11")

Application.Goto ActiveWorkbook.Sheets("Sayfa3").Range("D3", "E11")

Sheets("Sayfa3").Activate
ActiveSheet.Range(Cells(3, 4), Cells(11, 5)).Select

6: Farklı Bir Çalışma Kitabındaki Çalışma Sayfasında Yer Alan Hücre Aralığını Seçme

Farklı bir çalışma kitabındaki çalışma sayfasında yer alan E4:F12 aralığını seçmek için aşağıdaki örneklerden birini kullanabilirsiniz:

VBA Kodlari

Application.Goto Workbooks("KİTAP2.XLS").Sheets("Sayfa1").Range("E4:F12")

Application.Goto _
Workbooks("KİTAP2.XLS").Sheets("Sayfa1").Range("E4", "F12")

SWorkbooks("KİTAP2.XLS").Sheets("Sayfa1").Activate
ActiveSheet.Range(Cells(4, 5), Cells(12, 6)).Select

7: Etkin Çalışma Sayfasındaki Adlandırılmış Aralığı Seçme

Etkin çalışma sayfasında “Sınama” adlandırılmış aralığını seçmek için aşağıdaki örneklerden birini kullanabilirsiniz:
VBA Kodlari

Range("Sınama").Select

Application.Goto "Sınama"

8: Aynı Çalışma Kitabında Başka Bir Çalışma Sayfasındaki Adlandırılmış Aralığı Seçme

Etkin çalışma sayfasında “Sınama” adlandırılmış aralığını seçmek için aşağıdaki örneklerden birini kullanabilirsiniz:

VBA Kodlari

Application.Goto Sheets("Sayfa1").Range("Sınama")

Veya, çalışma sayfasını etkinleştirip yukarıdaki yöntem 7’yi kullanarak adlandırılmış aralığı seçebilirsiniz:

Sheets("Sayfa1").Activate
Range("Sınama").Select

9: Farklı Bir Çalışma Kitabındaki Çalışma Sayfasında Yer Alan Adlandırılmış Aralığı Seçme

Farklı bir çalışma kitabındaki çalışma sayfasında yer alan “Sınama” adlandırılmış aralığını seçmek için aşağıdaki örneği kullanabilirsiniz:

VBA Kodlari

Application.Goto _
Workbooks("KİTAP2.XLS").Sheets("Sayfa2").Range("Sınama")

Veya, çalışma sayfasını etkinleştirip yukarıdaki yöntem 7’yi kullanarak adlandırılmış aralığı seçebilirsiniz:

Workbooks("KİTAP2.XLS").Sheets("Sayfa2").Activate
Range("Sınama").Select

10: Etkin Hücreye Göreli Olarak Bir Hücreyi Seçme

Etkin hücrenin beş satır altındaki ve dört sütun solundaki bir hücreyi seçmek için aşağıdaki örneği kullanabilirsiniz:

VBA Kodlari

ActiveCell.Offset(5, -4).Select

Etkin hücrenin iki satır üstünde ve üç sütun sağındaki bir hücreyi seçmek için aşağıdaki örneği kullanabilirsiniz:

ActiveCell.Offset(-2, 3).Select

Not “Çalışma sayfasının dışındaki” bir hücreyi seçmeye çalışırsanız bir hata oluşur. Yukarıda gösterilen ilk örnek, etkin hücre A – D sütunları arasındaysa bir hata döndürür; çünkü dört sütun sola gidildiğinde etkin hücre geçersiz bir hücre adresine taşınır.

11: Başka (Etkin Olmayan) Bir Hücreye Göreli Olarak Bir Hücreyi Seçme

C7 hücresinin beş satır altındaki ve dört sütun sağındaki bir hücreyi seçmek için aşağıdaki örneklerden birini kullanabilirsiniz:

VBA Kodlari

ActiveSheet.Cells(7, 3).Offset(5, 4).Select

ActiveSheet.Range("C7").Offset(5, 4).Select

12: Belirtilen Bir Aralıktan Belli Bir Uzaklıktaki Hücre Aralığını Seçme

“Sınama” adlandırılmış aralığıyla aynı boyutta olan ama dört satır aşağıya ve üç sütun sağa taşınmış bir hücre aralığını seçmek için aşağıdaki örneği kullanabilirsiniz:

VBA Kodlari

ActiveSheet.Range("Sınama").Offset(4, 3).Select

Adlandırılmış aralık başka bir (etkin olmayan) çalışma sayfasındaysa, aşağıdaki örneği kullanarak ilk önce bu çalışma sayfasını etkinleştirin ve aralığı seçin:

Sheets("Sayfa3").Activate
ActiveSheet.Range("Sınama").Offset(4, 3).Select

13: Belirli Bir Aralığı Seçme ve Seçimi Yeniden Boyutlandırma

“Veritabanı” adlandırılmış aralığını seçmek ve seçimi beş satır daha genişletmek için aşağıdaki örneği kullanabilirsiniz:

VBA Kodlari

Range("Veritabanı").Select
Selection.Resize(Selection.Rows.Count + 5, _
Selection.Columns.Count).Select

14: Belirli Bir Aralığı Seçme, Kaydırma ve Yeniden Boyutlandırma

“Veritabanı” adlandırılmış aralığının dört satır altında ve üç sütun sağındaki bir aralığı seçip bu yeni aralığa iki satır ve bir sütun daha eklemek için aşağıdaki örneği kullanabilirsiniz:

VBA Kodlari

Range("Veritabanı").Select
Selection.Offset(4, 3).Resize(Selection.Rows.Count + 2, _
Selection.Columns.Count + 1).Select

15: İki veya Daha Fazla Aralığı Bir Arada Seçme

“Sınama” ve “Örnek” adlı iki adlandırılmış aralığın birleşimini (yani, toplam alanını) seçmek için aşağıdaki örneği kullanabilirsiniz:

VBA Kodlari

Application.Union(Range("Sınama"), Range("Örnek")).Select

Bu örneğin kullanılabilmesi için her iki aralığın da aynı çalışma sayfasında olması gerektiğini unutmayın. Ayrıca, Union yöntemi farklı sayfalar için kullanılamaz. Örneğin şu satır düzgün çalışır:

Set y = Application.Union(Range("Sayfa1!A1:B2"), Range("Sayfa1!C3:D4"))

16: İki veya Daha Fazla Aralığın Kesişimini Seçme

“Sınama” ve “Örnek” adlı iki adlandırılmış aralığın kesişimini seçmek için aşağıdaki örneği kullanabilirsiniz:

VBA Kodlari

Application.Intersect(Range("Sınama"), Range("Örnek")).Select

Yazar: mmustafaaslan

2004 yilindan itibaren ozel bir sirketin finans departmaninda calismaktadir. Kendini excel, visual basic kullaniminda gelistirmis olan yazarimiz; Meslegi geregi SAP konusunda ileri derecede bilgilidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


5 + 1 =